Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš záujem. Chcem, aby ste sa pri návšteve mojich stránok cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracovávaní osobných údajov je pre mňa dôležitá záležitosť, ktorú pri našich obchodných procesoch beriem vážne.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok spracovávam v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje a ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

KTO JE SPRÁVCA?
Mgr. Zuzana Kováčová, IČO: 53021720 so sídlom Veľký Lél 821, 94612 Zlatná na Ostrove a prevádzkujem
webovú stránku zuzanakovacova.sk
Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, počas akej dlhej doby a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: zuzana@zuzanakovacova.sk

PREHLÁSENIE
Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

- budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu

- plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov

- umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČEL SPRACOVANIA
 Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, vaše osobné údaje potrebujem k dodaniu tovaru.

● vedenie účtovníctva, ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som splnila zákonnú povinnosť pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

● marketing - zasielanie newsletterov, Vaše osobné údaje využívam za účelom priameho marketingu - zasielania obchodných správ. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú. Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, zasielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu trvania premlčovacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu.

COOKIES

Pri prechádzaní mojich webových stránok je zaznamenávaná vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem poskytnúť ešte lepšie služby.
Cookies za účelom reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Moje webové stránky sa dá prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné.
Prijala som a udržujem všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.
 
PREDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania.
Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovávania ako na seba.

PREDÁVANIE DÁT MIMO EURÓPSKU ÚNIU

Všetky spracovania osobných údajov budú prevádzané na území EU.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: zuzana@zuzanakovacova.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
Pokiaľ sa u vás niečo zmení, prípadne budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovávania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete spracovanie pre zasielanie obchodných správ.)

PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako, ako pri využití práva na prístup, len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe.

PRÁVO NA VYMAZANIE (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý).
Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh.
V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budem informovať na e-mail.
 
SŤAŽNOSŤ NA ÚRADE NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada, pokiaľ budete o tomto podozrení informovať najprv mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

ODHLÁSENIE ZO ZASIELANIA NEWSLETTEROV A OBCHODNÝCH SPRÁV
E-maily s inšpiráciou, článkami, produktami a službami vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich emailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.